Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Các lớp bồi dưỡng dành cho cho giáo viên, sinh viên

 
Trung tâm Phương pháp và Công nghệ công ty TTC  giới thiệu các lớp:
- Lớp soạn giáo án điện tử cơ bản cho giáo viên
- Lớp soạn giáo án điện tử nâng cao cho giáo viên
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy
- Tin học ứng dụng nâng cao
- Sử dụng photoshop trong soạn giáo án điện tử
- Sử dụng Flash tạo các bài giảng điện tử
- Phương pháp và công nghệ dạy học
- Soạn bài giảng E-learning
- Làm video phục vụ cho giảng dạy
- Công tác chủ nhiệm trong thời đại CNTT
Liên hệ : Hà Ninh – 0913051007 – email: maygiat@yahoo.com
Ghi chú : Đăng ký học qua Emai hoặc nhắn tin điện thoại

Không có nhận xét nào: