Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Cài đặt email trả lời tự động khi bạn đi vắng


Để cài đặt email trả lời tự động khi bạn đi vắng:
  1. Nhấp vào Tùy chọn ở góc trên bên phải trang Mail. Sau đó chọn Tùy chọn khác...
  2. Từ danh sách bên trái, nhấp vào Tính năng trả lời tự động.
  3. Đánh dấu ô cạnh dòng Bật tính năng trả lời tự động khi đi vắng.
  4. Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc chuyến đi.
  5. Nhập ngày bắt đầu trong ô "Trả lời tự động từ" và ngày kết thúc trong phần "đến (và gồm cả)" field.
  6. Nhập nội dung trả lời tự động. Có thể dài đến mười hàng.
  7. Khi viết xong nội dung trả lời tự động, nhấp Lưu thay đổi ở góc trên bên trái trang.
Lưu ý: Bạn có thể chọn trả lời riêng cho các cá nhân nào đó bằng cách nhập nội dung trả lời vào phần "Trả lời riêng". Sau đó bạn phải nhập tên miền mà bạn muốn gửi email trả lời tự động này. Ví dụ, yahoo.com.vn.
Bạn có thể xem trước nội dung trả lời tự động và nội dung trả lời riêng bằng cách chọn Gửi bản mẫu thư này vào hộp thư của tôi.
Khi bạn dùng tính năng trả lời tự động, bất kỳ ai gửi email cho bạn khi bạn đang đi vắng cũng sẽ nhận được email trả lời tự động của bạn, bất kể là họ có gửi mail bao nhiêu lần. Khi nào bạn trở về và muốn tắt tính năng trả lời tự động, chỉ cần trở lại trang đó và nhấp bỏ đánh dấu ô cạnh dòng Bật tính năng trả lời tự động khi đi vắng.

Không có nhận xét nào: