Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Phần mềm quét virus miễn phí khá hiệu quả


Phần mềm quét virus khá hiệu quả miễn phí AVIRA tải tại địa chỉ :


Tải về bản hướng dẫn sử dụng và cài đặt tại đây với máy tính cài  winxp nhấn vào địa chỉ sau :

http://www.oldapps.com/antivir.php?system=Windows_XP

Nguyên tắc là chung thủy , mỗi người 1 máy, hạn chế OK khi sử dụng ( nhấn Cancel )
Chúc các bạn bảo vệ tốt máy của mình