Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Thủ thuật nhỏ trên Excel


Các bạn khi làm bảng tính điểm trên EXCEL nhưng lại muốn Merger sang Word để làm ra nhiều bản in ( nói nôm na là trộn văn bản word và 1 bảng tính ) nhưng nếu trên bảng tính có cột dữ liệu mà tại đó có phép chia kết quả rất nhiều số thập phân. Khi "trộn" vào văn bản word nó sẽ hiện lên toàn bộ các chữ số thập phân cho dù trên excel bạn đã format cho nó chỉ có 2 chữ số thập phân
điều rắc rối này khắc phục bằng cách bạn sử dụng hàm FIXED() trên EXCEL
mẫu như sau =FIXED(A3, 2) kết quả là giá trị ô A3 sẽ được chuyển vào và lấy 2 chữ số thập phân. Sau khi sử dụng hàm này bạn cứ vô tư mà trộn nhé.
Maygiat

Không có nhận xét nào: