Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2007

Powerpoint 2007 có giáo diện khác biệt với Powerpoint 2003 do vậy gây lúng túng cho những ai mới chuyển sang sử dụng. Video sau hướng dẫn các bạn cách dùng Powerpoint 2007 ( sưu tầm)