Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Font chữ tập tô dành cho Tiểu học


Nhấn vào dòng chữ dưới đây để tải font về
https://sites.google.com/site/unitapviet/files/filesfontchu/UNITapviet_5_ly.ttf?attredirects=0

hoặc
http://fontchu.com/font/categories/Others/unitapviet5ly.zip

hoặc font sau đây không có dòng kẻ

http://fontchu.com/font/categories/Others/unitapviet0ly.zip

Bạn có thể Add Font vào thư mục Fonts của Windows bằng cách: Start > Control Panel > Fonts > File > Install New Font. Ở phần drivers bạn chọn ổ đĩa chứa Font Font UNI Tập viết, sau khi List of fonts hiện ra tên các font, select all > ok.

Không có nhận xét nào: