Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Video kỷ niệm 30 năm gặp lại (1983-2013) của các học sinh đội tuyển thi quốc gia tỉnh Hà Bắc


Không có nhận xét nào: