Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Mẹo soạn thảo văn bản trên wordKhi soạn văn bản nhanh, người ta thường sử dụng bàn phím để điều chỉnh, sau đây là các phím điều chỉnh, điều khiển thường dùng.

Phím                Chức năng

Ctrl+1              Giãn dòng đơn

Ctrl+2             Giãn dòng đôi

Ctrl+5             Giãn dòng 1,5

Ctrl+0             Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

F12             Lưu tài liệu với tên khác

F7             Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

F4             Lặp lại lệnh vừa làm

Ctrl+Shift+S   Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động

Ctrl+Shift+F   Thay đổi phông chữ

Ctrl+Shift+P   Thay đổi cỡ chữ

Ctrl+D         Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl+M      Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)

Ctrl+Shift+M  Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+T       Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

Ctrl+Shift+T  Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+F      Tìm kiếm ký tự

Ctrl+G (hoặc F5)  Nhảy đến trang số

Ctrl+H      Tìm kiếm và thay thế ký tự

Ctrl+K     Tạo liên kết (link)

Ctrl+]       Tăng 1 cỡ chữ

Ctrl+[       Giảm 1 cỡ chữ

Ctrl+Shift+>  Tăng 2 cỡ chữ

Ctrl+Shift+<  Giảm 2 cỡ chữ

Alt+Shift+S    Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window

Ctrl+Enter     Ngắt trang

Start+D        Chuyển ra màn hình Desktop

Start+E        Mở cửa sổ Internet Explorer, My computer

Ctrl+Alt+N   Cửa sổ MS word ở dạng Normal

Ctrl+Alt+P    Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout

Ctrl+Alt+L   Đánh số và ký tự tự động

Ctrl+Alt+F   Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang

Ctrl+Alt+D  Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó

Ctrl+Shift+A Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa (với chữ tiếng Việt có dấu thì không nên chuyển)

Alt+F10        Phóng to màn hình (Zoom)

Alt+F5        Thu nhỏ màn hình

Alt+Print Screen    Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình

Print Screen        Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

Ctrl+1           Giãn dòng đơn

Ctrl+2          Giãn dòng đôi

Ctrl+5         Giãn dòng 1,5

Ctrl+0       Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

F12           Lưu tài liệu với tên khác

F7            Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh

F4           Lặp lại lệnh vừa làm

Alt+F10     Phóng to màn hình (Zoom)

Alt+F5     Thu nhỏ màn hình

Alt+Print Screen     Chụp hình hộp thoại hiển thị trên màn hình

Print Screen          Chụp toàn bộ màn hình đang hiển thị.

Không có nhận xét nào: