Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Chát với người máy để luyện tiếng Anh rất hay


Bạn có thể chat suốt ngày đêm với  người máy . đây là thành tựu của trí tuệ nhân tạo, bạn hãy thử xem sẽ thấy rất thú vị

Hiện có  trang web giúp chat trực tuyến với người máy ảo là:
http://sheepridge.pandorabots.com/pandora/talk?botid=b69b8d517e345aba&skin=custom_iframe
để chat với Alice.
 Khi truy cập vào địa chỉ trên thì giao diện chat sẽ hiện ra và bạn có thể chat ngay lập tức. 
.Alice đã đạt giải Loebner cho phần mềm nhân tạo thông minh nhất năm 2004
Mời các bạn thử chat nhé, đây cũng là cách luyện tiếng Anh hiệu quả