Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ

CHÚ Ý !!!!
Tải thêm tệp teamviewer để cài lên máy và liên hệ hỗ trợ Online
 Nhấn vào đây để tải về máy và cài đặt

sau khi cài xong chạy teamviewer và nhắn cho 0913051007 số ID và Pass
khi đó bạn sẽ được hỗ trợ Online. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Trường hợp bạn sử dụng đĩa CD để cài nhưng máy bạn không có ổ CD hoặc ổ CD của bạn bị lỗi không đọc được đĩa cài các bạn làm như sau:
- Mang đến 1 máy có ổ CD đọc được
- Copy tệp QLTBTHPT4.EXE trên đĩa sang USB và mang về máy của bạn chạy tệp này
gõ pass là số 1 để cài.
sau đó gửi thư cho maygiat@yahoo.com để nhận được tệp hỗ trợ cài trên USB và mã khóa mới
trong thư bạn cần ghi rõ họ tên, đơn vị công tác , số đt, Email liên hệ 
tải tệp hỗ trợ về và làm theo hướng dẫn sau khi chạy xong bạn sẽ có 1 phần mềm hoàn chỉnh

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thứ tự cài đĩa CD
1. Cho đĩa vào ổ
2. Nhấn chạy tệp QLTBTHPT4.EXE
3. Xuất hiện màn hình mới , nhấn vào dòng 2 có chữ : Install QLTBGD
4. Xuất hiện màn hình có phần hướng dẫn , bạn gõ pass vào ô và nhấn nút Intall
5. Chờ máy cài đặt xong nhấn Cancel quay ra nhấn tiếp nút Exit Menu để đóng lại
6. Ra Desktop nhấn chạy chương trình tại nút tắt QLTBGD 
7. Gõ pass chạy chương trình 
(liên hệ với maygiat@yahoo.com nếu bạn có khó khăn)
Thứ tự thao tác sau khi cài mới phần mềm như sau
1. Chạy phần mềm ra màn hình chính
2. Nhấn mục Đăng ký TB
3. Chọn mục Xóa toàn bộ DL để xóa tất cả các dữ liệu làm thử
4. Chọn khai báo DS giáo viên chú ý ghi ngay bộ môn kèm tên ví dụ Lê Thị Hoa ( Hóa )
5. Chọn khai báo tên đơn vị ( nhấn Ctrl_Y để thêm dòng, Ctr_Tđể xóa dòng) xem chi tiết dưới đây
6. Đổi lại mã khóa theo ý bạn
7. Nhập thêm mã khác quy định của Bộ ( nếu có TB không nằm trong danh mục )
Nhấn Kết thúc quay ra bắt đầu Ghi tăng TB

1. Ghi tăng thiết bị

Bạn cần kiểm tra xem đã nhập vào DS giáo viên, cán bộ những người liên quan đến công tác quản lý thiết bị chưa, nếu chưa nhập bạn nhấn vào mục Đăng ký mã thiết bị trên màn hình chính và chọn ĐK danh sách giáo viên để nhập. 
---------------------------------------------------------------------------------------
Quay trở lại màn hình nhập tăng TBGD bạn làm như sau: Nhấn nút "Nhập mới" - Ghi ngày tháng - Nhấn mở Hộp "Chọn thiết bị" - đưa đến dòng tên thiết bị có mã đầu tiên nhấn Ctrl_W đóng lại , toàn bộ thông tin về TB đó sẽ ghi ta ở mục " tên thiết bị" , "mô tả chi tiết", bạn điền số lượng, đơn vị tính Nhấn Enter ở ô người giao, chọn trên danh sách tên người , nhấn Enter trên ô người nhận và chọn trên danh sách. mục ghi chú ghi mã đơn vị quản lý TB này ví dụ 1 hoặc 1.1 ( xem phần đăng ký đơn vị
  • 1.Nhấn nút "Ghi" để ghi lại 
  • 2. Nhấn nút xoá để xoá các thông tin đã ghi trên màn hình 
  • 3. Nhấn nút Xem để xem DS thiết bị 
  • 4. Nhấn nút In biên bn để in ra biên bn bàn giao 
2. Ghi giảm thiết bị

Nhấn mở hộp Chọn thiết bị - chọn TB cần giảm

Toàn bộ thông tin sẽ tự ghi vào mục Tên TB, Mo tả chi tiết Bạn điền tiếp các thông tin ở Ô Ngày tháng năm, số lượng, đơn vị , nguon KP

Nhấn Enter tại Ô Người giao, Người nhận để chọn tên
Nhấn nút "Ghi giảm" để ghi lại
Nhấn nút Xoá để xoá các thông tin trên màn hình
Nhấn nút xem để xem lại DS còn lại
nhấn nút In biên bn để in biên bàn bàn giao

3. Nhập phần mượn TBGD
1. Nhấn mở hộp chọn loại TBGD
2. Trên màn hình hiện ra bạn đưa đến dòng TBGD bạn cần cho mượn khi nhấn chuột dòng đó đổi mầu xanh ( nhấn tiếp sẽ trắng lại)
3. Nhấn vào mũi tên đỏ đi xuống để chuyển ds thiết bị đó sang bảng cho mượn. Cứ tiếp tục như vậy cho các thiết bị khác
4. Ghi các thông tin về ngày tháng năm, mục người giao, người nhận nhấn Enter tại ô đó và chọn tên người, mục ghi chú ghi các thôn tin bạn cần phan loại hoặc theo dõi riêng
5. Nhấn nút "Ghi mượn" ghi lại
6. Nhấn nút " In biên bản " để in ra biên bản bàn giao ( nếu cần)
7. Nhấn nút " Xem " để xem lại DS các TB đã cho mượn
8. Nhấn kết thúc để quay ra

4. Nhập phần trả TBGD

1 . Nhấn mở hộp " Họ tên ngươi trả" trên bảng DS thiết bị mượn sẽ ghi các TB người đó đã mượn, dòng nào mầu xanh tức là họ đã trả.
2. Nhấn vào dòng TB mầu trắng
3. Nhấn mũi tên xanh chuyển dòng đó sang bảng trả TB
4. Ghi các thông tin về ngày tháng
5. Nhấn Enter tại các ô ghi người giao, người nhận để chọn tên người trong DS
6. Ghi chú các ký hiệu theo dõi riêng của bạn
7. Nhấn nút " Ghi trả" để chi vào sổ. Nút "Xem" để xem lại dstb đã trả .
8. Nhấn nút " In biên bản" để in ra biên bản bàn giao ( nếu cần)

5. Kiểm kê thiết bị

1. Các tai sản mầu trắng là còn trong kho, các tài sản mầu xanh là đã cho mượn chưa đòi về. Các tệp kết xuất ra đều có tệp Excel tương ứng để bạn tiện xử lý và báo cáo 6. Phần tổng hợp 1. Bạn nhấn vào nút vuông đầu mục đánh dấu
2. Gõ từ gợi ý tìm vào ô bên cạnh .
3. Nhấn nút hình máy in để in , hình ống nhòm để xem Ví dụ : bạn muốn tổng hợp xem giáo viên Hoàng Văn Nam đã sử dụng những thiết bị nào thi đánh dấu vào mục "Theo tên GV" và gõ tên giáo viên vào ô bên cạnh Bạn có thể đồng thời đánh dấu nhiều ô Ví dụ muốn xem GV là Hoàng Văn Nam , sưu dụng thiết bị Vật lý như thế nào ? bạn đánh dấu 2 mục và gõ ở mục "Theo tên GV" là Hoàng Văn Nam, và ở mục " Theo Loại TB" gõ THVL (THVL là chữ đầu của mã vật lý )

6. Phần tổng hợp
1. Bạn nhấn vào nút vuông đầu mục đánh dấu
2. Gõ từ gợi ý tìm vào ô bên cạnh .
3. Nhấn nút hình máy in để in , hình ống nhòm để xem

Ví dụ : bạn muốn tổng hợp xem giáo viên Hoàng Văn Nam đã sử dụng những thiết bị nào thi đánh dấu vào mục "Theo tên GV" và gõ tên giáo viên vào ô bên cạnh
Bạn có thể đồng thời đánh dấu nhiều ô
Ví dụ muốn xem GV là Hoàng Văn Nam , sưu dụng thiết bị Vật lý như thế nào ? bạn đánh dấu 2 mục và gõ ở mục "Theo tên GV" là Hoàng Văn Nam, và ở mục " Theo Loại TB" gõ THVL (THVL là chữ đầu của mã vật lý )

7. Hướng dẫn nhập thêm văn bản quản lý vào tra cứu
Văn bản cần chuyển sang dạng PDF copy vào thư mục d:\qltbgd\vanban chú ý tên văn bản bạn đặt nên không có dấu tiếng Việt, ngắn gọn

8. Hướng dẫn phần đăng ký mã TB

8.1 Đăng ký mã mới : phần này dành cho các bạn đăng ký thêm các mã riêng chưa có trong ds quy định của Bộ
8.2 Đăng ký DS giáo viên : bao gồm các GV và cán bộ quản lý thiết bị
8.3 Đăng ký tên đơn vị - đó là các phòng quản lý thiết bị mã số được ghi theo dạng cây ví dụ  Phong  QLTB mã số 1 có 2 đơn vị trực thuộc là phòng thực hành 1 ( mã sẽ lá 1.1 ) phòng thực hành 2 ( mã sẽ là 1.2)
Phong  QLTB
1.1 Phòng thực hành 1 
1.2 Phòng thực hành 2
1.3 Phòng Bộ môn Lý
....................................

mã số này sẽ gõ vào ô ghi chú khi nhập thiết bị  (ví dụ gõ 1 để chuyển TB vào phòng thực hành chung, gõ 1.1 để chuyển TB vào phòng thực hành số 1)

8.4 Đỏi mã khóa
8.5 Xóa toàn bộ dữ liệu sử dụng khi bạn mới cài lần đầu

Câu hỏi thường gặp

1. Sao khi thêm mã TB mới lại không hiện ra để nhập ? Trả lời : bạn cần tham khảo văn bản quản lý lưu trên đĩa để xem mã tệp TBTHPT.DOC . Nhập đúng mã loại thiết bị như quy định trong văn bản
2. Khi kiểm kê xong thì số liệu in lưu ở đâu ? số liệu kết xuất ra 1 tệp EXCEL trên D:\QLTB với tên là KKTBGD.XLS  bạn mở tệp đó ra và xử lý thêm các tiêu đề để in
3. Tại sao lỗi fon chữ ? máy của bạn thiếu font ABC, bạn tải về và cài thêm vào máy font ".VnTime" khi nhập bạn chọn fon chữ là TCVN3 . Trên đĩa cài cũng đã có font này bạn có thể copy các font có đuôi là .TTF vào C:\Windows\fonts
Chúc các bạn thành công .