Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Tách nhạc video xem trên Youtube

Khi bạn xem video trên Youtube bạn muốn tách ra chỉ lấy nhạc bạn làm như sau
1. Copy đường Linh của video
2. Mở trang http://mp3fiber.com/index.php
3. Dán đường link vào dòng thứ nhất
4. Chọn kiểu tệp nhạc bạn muốn tách ra từ video
5. Nhấn Download now và chờ máy chuyển
6 Nhấn  Download now khi máy chuyển xong

Chúc các bạn thành công

Không có nhận xét nào: