Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Movie Maker dành cho win 7

Bạn nhấn vào dòng dưới đây để tải phần mềm window moviemaker dành cho win 7 về cài trên máy

http://windows-movie-maker.joydownload.com/&c=11?gclid=CNygx6GaubgCFdFDMgod_lcAwQ

Nếu máy của bạn cài win XP mà chưa có Movie Maker xin nhấn dòng dưới đây để tải về cài đặt

http://www.windows-movie-maker.org/
Chúc các bạn thành công !